Pengawal Serasi:

 • DBK21B
 • DBK22B
 • DBK4B
 • DBK5B04

Versi Perisian:

 • BSLAPP 5.0
 • BSLAPP 5.1
 • BSLAPP 5.2

Pengawal Serasi:

 • DBK21B
 • DBK22B
 • DBK4B
 • DBK5B04

Versi Perisian:

 • SEACAD 5.0
 • SEACAD 5.1
 • SEACAD 5.2

Pengawal Serasi:

 • DBK2JJ
 • DBK2JP
 • DBZ6J

Versi Perisian:

 • BSLAPP 5.0
 • BSLAPP 5.1
 • BSLAPP 5.2
 
 

Catatan: 

1. Tolong jangan tulis ganti fail lama kerana perisian baharu tidak termasuk parameter mesin.

2. Jika anda mempunyai sebarang soalan teknikal, sila hubungi pada bila-bila masa.